Begagnade mötesbord kan vara ett bra och smidigt sätt att spara på både miljön och verksamhetens ekonomi! Visste du till exempel att möbel- och textilbranschen är kända för att sluka stora miljömässiga resurser? Utöver den miljömässiga faktorn kan begagnade eller återbrukade bord och andra möbler ge företaget ett trendmässigt lyft.

Lätt att få tag på andrahandsmöbler

Många tänker inte på vilka stora resurser som slukas vid nytillverkning av möbler och inredningsartiklar. I själva verket är möbelbranschen känd för att tära på våra miljömässiga resurser, samtidigt som mycket möbler och inredning slängs trots att de fortfarande håller fullgod standard. Skäl till att mycket kastas i onödan kan vara att företag och organisationer flyttar sin verksamhet till nya lokaler eller omorganiseras. Vid sådana tillfällen kan det vara både smart och smidigt att i stället skänka de begagnade möblerna till en andrahandsförsäljare, som i många fall hämtar upp möblerna gratis. Detta är många företag medvetna om i dag, vilket gör att det finns en relativt god tillgång på begagnade möbler på marknaden.

Återbruk är populärt

Det har också blivit trendigt med så kallat återbruk och det finns företag och organisationer som arbetar kommersiellt såväl som ideellt med sådan verksamhet. Återbruk innebär att möbler och andra föremål rustas upp, målas om, uppdateras och sätts i skick att användas på nytt. Detta ger ofta föremålen en ny prägel och kan göra att de känns både nya och fräscha. Att använda sig av begagnade kontorsmöbler är alltså både smart, miljömedvetet och dessutom trendigt!

Begagnade mötesbord används för affärsmöten

Med återbruk och andrahandsmarknad sparas viktiga resurser

I takt med att företag och offentliga organisationer engagerar sig allt mer i återanvändning och miljösparande åtgärder har det blivit både gångbart och trendigt att köpa in begagnade möbler till företagets verksamhet. Är föremålen återbrukade känns de kanske till och med som nya. Oavsett om de är uppdaterade eller i traditionellt begagnat skick kan återanvändning av möbler och inredningsföremål bidra på ett viktigt sätt till att minska resursslöseriet i vårt samhälle.